wandelen in vrijheid

GeestOnze identiteit is mede gevormd (en misvormd) door allerlei omstandigheden en gebeurtenissen uit ons leven. Door toedoen van anderen of door toedoen van onszelf. Lang geleden of nog maar kort geleden. Sommige hiervan hebben diepe sporen van pijn, angst, verdriet, liefdeloosheid, afwijzing en teleurstelling nagelaten.

Om onze unieke, gezonde en krachtige identiteit te verkrijgen wil God ons vrij maken van al deze, vaak nare, gevolgen. Gevolgen die dagelijks bepalen wie we zijn en hoe we doen. Daarvoor mogen wij ons leven overgeven aan Hem die zegt dat Hij ons de juiste weg wijst, dat Hij ons de waarheid leert kennen en dat Hij ons het leven geeft. Vrijheid betekend dat wij onze identiteit in die van Jezus mogen hebben en niet langer in onszelf.

 

|  Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Dit betekend overigens niet dat we onze eigen identiteit verliezen, in tegendeel, het wordt als het ware schoongemaakt en samen met God op orde gebracht.

 

Lees meer over wandelen in vrijheid >