vervolg wandelen in vrijheid

jump orange 14Als we denken aan vrijheid, willen we dan vrij zijn om alles te kunnen doen, ongeacht of het goed of slecht voor ons is. Of willen we vrij zijn om te kunnen kiezen om het goede te doen. Hierin zit het cruciale verschil als je Jezus volgt. Vrijheid is dat we werkelijk kunnen zijn zoals we bedoeld zijn. En dat we werkelijk kunnen doen waarvoor we bestemd zijn.

 

|  Als de Zoon je vrij gemaakt heeft, zul je werkelijk vrij zijn

Misschien is deze manier van vrijheid waarover de Bijbel spreekt wel één van de meest onbegrepen aspecten van het Christelijk geloof.

Vrijheid word nog al eens gezien als keuze om alles te doen waar je zin of om alles te doen wat goed voelt. Uitgaan van je eigen situatie en zelf gerichte keuzes maken en naleven. Iedere behoefte vervullen en volledig onafhankelijk zijn van de mensen om je heen. Als dat vrijheid is, waarom lopen er dan zo veel mensen vast die zich op die weg begeven. Waarom biedt die vrijheid geen houvast als het tegen zit. Waarom verhard de samenleving na mate meer mensen die vrijheid krijgen. Wat stelt je leven voor als het überhaupt niet lukt om op die ogenschijnlijk ‘succesvolle’ weg te komen.

 

In de Bijbel doet Jezus een oproep aan ieder die moeite ervaart in het leven. In Mattheus 11:28 zegt Hij;

kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik

   zal je rust geven

`Wie ben ik, voor wie ben ik hier en waarom ben ik hier…?´ Dit zijn waarschijnlijk de meest gestelde vragen door de tijd en door alle culturen heen. Wat is het doel van ons bestaan? Wat is de zin van mijn leven? Natuurkunde en wetenschap, maar ook psychologie en filosofie proberen ons bestaan te begrijpen. Kennelijk zit er een diepe drang in de mens om te willen weten wie we zijn en waarom we bestaan.

 

jump orange 10Maar wat is dan die vrijheid die Jezus biedt.

God niets liever wil dan in jouw leven komen en voor altijd samen zijn met jou. Hij wil als een liefdevolle vader voor je zijn, en Jezus als een trouwe vriend. Hij geeft Zijn kinderen de Heilige Geest die voor altijd in jouw binnenste wil wonen en waardoor Hij altijd heel dichtbij is. God wil met je leven, van je genieten. Hij wil met je meedenken en meevoelen. Hij wil met je lachen en met je huilen. Hij wil dat jij weet dat Jezus er altijd voor je is, wat er ook gebeurt is of nog gebeuren gaat.

 

|  waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid

In Johannes 14:6 zegt Jezus over Zichzelf Ik ben de weg, de waarheid en het leven. God is niet gekomen om ons te overladen met leefregels en allerlei verboden. Maar Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven om ons van binnenuit te wijzen op de goede weg. In 2 Korinthe 3:17 staat De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.

 

Vrijheid is niet vanzelfsprekend

In Jesaja 61:1 staat over Jezus God heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. En in Lukas 4:18-19 zegt Jezus over Zichzelf dat Hij gezonden is om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid.

Om werkelijk vrij te zijn moeten we door Jezus vrijgemaakt worden. Vrij van de eerdergenoemde banden op ons leven, namelijk; de gevolgen van zonde; de gevolgen van leugens; gevolgen van verkeerde emotionele banden en; gevolgen van verkeerde geestelijke banden. Pas dan zijn we werkelijk vrij.

 

Door naar: Ben ik gebonden >