vervolg God leren kennen

Laten we verder kijken wat, of beter gezegd, Wie de goede blijde boodschap is.jump orange 3

Kort gezegd betekend het dat de mensen eerst niet meer met God samen konden leven en daardoor altijd op zichzelf waren aangewezen. God wil Zijn overweldigende liefde met alle mensen delen. Toch geeft God ieder mens de vrije keus om Hem te volgen of af te wijzen. Door wat Jezus voor ons gedaan heeft is de toegang naar God vrij, mits we dat geloven. God heeft er alles aan gedaan om de weg voor ons vrij te maken, wij hoeven er alleen nog maar zelf voor te kiezen!

 

Toch is er wat meer uitleg nodig om dit te verduidelijken.

De mens is door God geschapen en God wil heel erg graag voor alle mensen zorgen, als een liefdevolle vader wil Hij dat wij als kinderen bij Hem horen. De mens echter leeft op aarde en heeft de vrije keuze God wel of niet als liefdevolle vader te kiezen. God wil niets liever dan samen met jou, hand in hand door het leven te gaan.

 

Adam en Eva, de eerste mensen op aarde. God had voor hen een prachtig paradijs geschapen om te wonen en leven. En God was altijd aanwezig in het paradijs. Adam en Eva genoten van God, en God genoot van hen. Adam en Eva er voor kozen er voor zelf de baas te zijn. God stond niet meer centraal in hun leven. De eenheid tussen God en de mens werd verbroken. Daardoor mochten ze niet langer met God in het paradijs blijven.

 

De mens was op zich zelf aangewezen en er kwam steeds meer gemeenheid en slechtheid. De Bijbel noemt dit de macht van de duisternis, ook wel de duivel. Dit lijkt misschien moeilijk te bevatten, maar zet het Journaal maar aan en zie hoeveel slechtheid er dagelijks op de wereld is. Kijk maar naar jezelf of naar de mensen om je heen en zie hoe hard en pijnlijk het leven kan zijn. Het gevolg van deze duisternis is de dood, zowel fysiek als geestelijk.

 

Maar hoe kan een onzichtbare God invloed hebben op ons gewone leventje. Alhoewel niet iedereen God kent, zijn er veel mensen die geloven dat er meer is tussen Hemel en aarde. Er zijn veel mensen op zoek naar spiritualiteit. Zij zijn zich op één of andere manier bewust van iets geestelijks en willen daarmee in aanraking komen. God is Geest zegt de Bijbel. Dat betekend dat ons contact met God een geestelijk contact is. De Geest van God smelt als het ware samen met de geest van de mens. In het woord ‘spiritueel’ zit het woord ‘spirit’, wat geest betekend. Geloven in God is dus iets geestelijks of spiritueels.

 

Wat hebben we tot nu toe gelezen en wat betekend dat dan.

– God houd van alle mensejump orange 1n en Hij wil niets liever dan met ons samenzijn. God is een liefdevolle vader die voor ons wil zorgen.
– De mens verbrak het samenzijn en werden van God gescheiden en moesten het vervolgens allemaal zelf opknappen.
– De mens leeft in een wereld waar duisternis heerst, kijk maar om je heen. Door die duisternis zouden alle mensen sterven, zowel fysiek als geestelijk.
– God is Geest, dus contact hebben met God is geestelijk of spiritueel.

 

Maar God wilde niet dat Zijn kinderen de dupe zouden worden en dat zij zouden sterven. Om dat te kunnen voorkomen moest God met een oplossing komen. Hij kwam met een plan om weer met ons in contact te kunnen komen. Dat plan noemen we het Evangelie. God stuurde Zijn Zoon Jezus naar de aarde om het contact te herstellen. Alleen Jezus kon de weg vrij maken om ons contact met God te herstellen. Hij moest daarvoor zelf sterven aan een kruis. Waarom moest Jezus zelf zo gruwelijk lijden.

 

Jezus Christus, Gods Zoon, is door God als mens naar de aarde gezonden. Hij werd geboren uit Maria en groeide op als jonge man. Hij vertelde over de liefde van God en over de Hemel, maar ook over de aarde en de slechtheid van de mensen. Hij kreeg daardoor zoveel tegenstand dat Hij werd verraden door mensen, zelfs door zijn eigen volgelingen. Hij is bespot en vernedert, bespuugt en verlaten. Tot bloedens toe is Hij geslagen en verbroken. Hij heeft het lijden aan het kruis gedragen terwijl Hij Zijn leven voor ons gaf en stierf. Na drie dagen stond Hij weer op uit de dood. De macht van de dood (van satan) werd verbroken, onderworpen aan het gezag van Jezus. Als wij ons onderwerpen aan het gezag van Jezus dan staat er niets meer tussen God en ons in.

 

Wij hebben naar ons sterven het eeuwige leven ontvangen en zullen voor altijd bij God zijn. En hier en nu mogen we leven in de Geestelijke nabijheid van God. Dit noemen we het Koninkrijk van God, waarvan Jezus de Koning is. Omdat Jezus de macht van de dood heeft verbroken, heeft hij ook de macht van pijn en verdriet verbroken. Hij heeft de macht van zonde en ziekte voor ons verbroken. Hier door kunnen wij leven in vrijheid. Vrij naar God, vrij naar onszelf en vrij naar anderen.

 

Hoe voelt het om in God te geloven.

Eigenlijk komt het bij geloven niet op het gevoel aan, het heet immers ‘geloven’ en niet ‘gevoelen’, toch is geloven een hele beleving. Als je God in je leven toelaat dan gaat God je van binnenuit ‘vernieuwen’. Dat wil zeggen, Hij gaat je als het ware veranderen. Niet dat je ineens anders wordt of doet, maar het voelt alsof je van binnen beetje bij beetje wordt schoongemaakt. God wil immers met Zijn Geest in je komen wonen, daarvoor ruimt Hij je innerlijk op.

We hebben allemaal wel aspecten waar we eigenlijk niet trots op zijn. God gaat ons helpen om emotioneel gezond te zijn. Het kan goed dat je daarvoor door een periode van emotionele genezing heen gaat. God wil je helpen om van foute patronen af te komen, denk bijvoorbeeld aan verslavingen. Maar ook negatieve trekjes uit ons karakter zullen veranderen als we God daarin toelaten. God doet dit niet om ons duidelijk te maken dat we slecht zijn, maar omdat Hij ons wil maken zoals we werkelijk bedoeld zijn.

Het opruimen van ons leven betekend dat we steeds vrijer worden. Vrij om te zijn zoals God ons bedoeld heeft. Daardoor gaan de mooie aspecten van onze persoonlijkheid steeds mooier worden. Ook wordt de aanwezigheid van God steeds krachtiger merkbaar.We gaan weer stralen, lachen, voelen. Durven onszelf weer te laten kennen, worden weer onbevangen. Onze zorgen komen in een ander licht te staan. Kortom, je leven met samen God beleven is een fantastisch avontuur.

 

Deze God wil ik graag leren kennen.

Wil je een leven waarin God als liefdevolle vader mag zorgen voor jou. Wil je een leven waarin Jezus altijd met jou is. Wil je een leven waarin de Heilige Geest jouw helper is. Spreek dan het volgende gebed uit om God uit te nodigen in jouw leven.

 

Liefdevolle God,

jump orange 8Ik sta op een punt in mijn leven dat de keuze voor U wil maken. Ik wil U vragen om in mijn leven en mijn hart te komen. Dank U dat Jezus de weg heeft vrij gemaakt voor mij. Dank U dat Hij Zijn leven heeft opgegeven zodat ik met U mag leven. Ik aanvaard dit als Uw geschenk voor mij. Ik wil U leren kennen en ik wil mijn leven met U delen. Ik wil een leven leiden met U. Wilt U zich aan mij openbaren en wilt U mijn leven lijden. Wilt U mij de ogen openen voor de bovennatuurlijke dingen van Uw Heilige Geest. En open mijn geestelijke ogen om de waarheid van in de Bijbel te leren kennen. Dat U dat U in mijn leven bent gekomen en dat U mij gezocht heeft.

Amen

 

Klik voor meer nuttige hulp ook eens op onze wegwijzer. Onder het kopje geloof vind je diverse manieren om meer over het geloof te ontdekken. Een echte aanrader is de Alpha Cursus, hierbij kom je tien keer samen en leer je anderen kennen die op het zelfde punt staan als jij. Eerst samen eten en praten over van alles en nog wat, daarna wordt er iedere keer een thema uit het geloof besproken.