ben ik gebonden

Ben ik wel zo vrij, en hoe herken ik gebondenheid?

“Iedereen die niet door Jezus is vrijgemaakt is gebonden”, dat is wat de Bijbel ons leert. Alhoewel we geneigd zijn deze stelling te weerleggen, is deze volkomen waar. Dit zien we continu om ons heen. Ook onder gelovigen is veel gebondenheid, of de gevolgen daarvan.

 

De vrijheid die Jezus biedt bestaat eigenlijk uit twee delen. Eén, Hij maakt ons vrij van de gebondenheid als wij in Hem geloven. Hierbij worden we eigendom van God en heeft gebondenheid geen recht meer. We zijn dan weliswaar vrij, maar gedragen ons nog steeds (deels) gebonden. Deel twee is de verandering van onze identiteit.

Jezus leert ons om als vrij mens te leven. Oude gebonden patronen maken plaats voor vrije nieuwe. Dit noemen we heiliging en is een proces waarin we de rest van ons leven zullen blijven. Aanvankelijk zullen we grote en ingrijpende veranderingen meemaken. Gaandeweg zal dat steeds subtieler en geleidelijker verlopen. Vrijheid is dus geen momentopname maar een gelijkelijk proces.

 

Vrij zijn heeft alles te maken met bekering en een actieve houding om te willen groeien in de identiteit die God ons gegeven heeft. Toch is deze weg niet altijd even eenvoudig als het nu klinkt. Het kan soms zeer ingrijpend en emotioneel zijn voordat we werkelijk vrij zijn en ons vrij gedragen.

 

lees verder over gebonden zijn >